Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Společnost Gentle JOB s.r.o. je zapsaná v obchodním rejtříku pod sp.zn. C 270447 vedeném  u Městského soudu v Praze; IČ 05769361
Sídlo: Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2; Bankovní spojení: 2101160715/2010; E-mail: info@gentlejob.cz;  tel. 775 267 255

dále také
Zároveň dávám souhlas k zasílání obchodních a pracovních nabídek od společnosti Gentle JOB s.r.o. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemnou formou.
Poučení subjektu údajů: - subjekt údajů bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, přičemž v případě nalezení vhodné pracovní příležitosti je Správce oprávněn třetí osobě nabízející pracovní pozici poskytnout osobní údaje subjektu údajů nezbytné pro účely jednání o uzavření pracovní smlouvy, - subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí, - subjekt údajů bere na vědomí, že má právo: • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@gentlejob.cz, • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, • na přenositelnost osobních údajů, • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.