Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

 

Tímto udělujete souhlas společnosti Společnost Gentle JOB s.r.o., IČ 05769361, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejtříku pod sp.zn. C 270447 vedeném  u Městského soudu v Praze (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala mé osobní údaje: 

Jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, e-mail, telefon, obor činnosti, název praocvní pozice, údaje o vzdělání a případně další údaje, které dobrovolně Správci poskytnu, včetně osobních údajů zvláštní kategorie dle článku 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem vyhledání pracovních příležitostí pro mou osobu.

Poučení subjektů údajů:

subjekt údajů bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, přičemž v případě nalezení vhodné pracovní příležitosti je Správce oprávněn třetí osobě nabízející pracovní pozici poskytnout osobní údaje subjektu údajů nezbytné pro účely jednání o uzavření pracovní smlouvy

- subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí,

- subjekt údajů bere na vědomí, že má právo:

  • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@gentlejob.cz
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • na přenositelnost osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V Praze dne 20.05.2018