Připravujeme vzdělávácí programy pro školy - v souladu s OP Jan Amos Komenský.

Jednotlivá témata lze lektorovat na půdě školy*,
některá jsou pevnou součástí víkendovek

*podmínkou realizace jsou aktuální časové kapacity lektorů

Co ve skutečnosti je podnětné učení?
Jak přispívat k jeho realizaci?
Jaké zásadní "drobnosti" vedou k velkým výsledkům?
Jak ovlivňuje podnětné prostředí úspěšnou inkluzi a práci s žáky se specifickými potřebami?

Budeme se zabývat využitím mechanismu spontánní hry ve výuce.
Řekneme si, jak v běžné praxi integrovat do výuky tématické koutky, podpořit spontánní, kreativní hru i mimo třídu?
Nasdílíme zkušenosti s vytvářením nekompetitivního prostředí.


VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Se svými talenty jste se už narodili?
Osobnost 3letého dítěte je v podstatě
totožná s člověkem?
Dozvíte se, které talenty vám dávají energii, radost a chcete se v nich zlepšovat. A které vám energii berou, nebaví vás, nechcete se jimi zabývat a odkládáte je.

Pro váš další úspěch budete po workshopu vědět, zda máte silné talenty zvládnuté (máte je pod kontrolou a pomáhají vám) nebo nezvládnuté (nemáte je pod kontrolou a škodí vám).
Také jaká skupina talentů převažuje ve vašem běžném fungování.


Jak vést vnitřní hovor tak, abychom se dokázali stabilizovat nejen v emočně náročných životních situacích?
Téma představuje prinipy konstruktivního, motivujícího a sebepoznávajícího rozhovoru fungujího i ve vnitřním dialogu, který vedeme sami se sebou. 

Tento systém dotazování pomůže zachovat “chladnou hlavu” při náročných situacích, rychle se zorientovat a najít to podstatné k řešení. Využitelné v rámci kontaktu s dětmi i s námi samými.


Jak pracovat se zpětnou vazbou jako s nástrojem růstu? Společně se naučíme, jak ji smysluplně dávat a také, jak ji přijímat i od lidí, kteří ji dávat neumí. 
Pro pedagogy přínosné v kontaktu s rodiči, s žáky i kolegy

Umění dávat dobře zpětnou vazbu velmi zlepší motivaci žáků a vzájemné vztahy. Umění přijímat zpětnou vazbu (bez ohledu na to, v jaké formě ji dostáváme) nám velmi zlepší pracovní prostředí i naši vlastní chuť a motivaci do práce.


Jaké komunikační mechanismy umožní týmu, aby to jednotlivým členům vzájemně pěkně "ladilo"?
Fungující tým zvládá vzájemnou podporu, pracuje efektivně, jednotliví členové se cítí přijatí a oceňovaní.

Co skutečně znamená "otevřená komunikace"? Jak poznat neformálního leadera týmu a dát mu zdravý prostor?
Znají všichni skutečný cíl své práce?
Co je to "skryťák a co s ním, máme-li ho v týmu? A mnoho dalšího ...


Jaké jsou role v týmu a k čemu je dobré vědět, v čem spočívá právě ta naše?
Jak funguje cyklus předávání kompetencí a co za kompetence doopravdy považujeme?
Jsou některé týmové role výhodnější než jiné?

Společně si vyzkoušíme modelovou práci v týmu a pojmenujeme silné a slabé stránky jednotlivých rolí. Pracovat budeme tak, abychom získané zkušenosti a znalosti mohli uplatnit na práci s třídou, skupinou a školním kolektivem obecně.


Ekologicky laděný blok zaměřený na možnosti recyklace a upcyklace.
Vzdělávací panel zahrnuje teoretickou část představující současné ekologické trendy ... a praktickou část, která spočívá v relaxační práci s plasty

Lektoři nabídnou arteterapeutickou techniku s ekologickým přesahem, kterou lze zařadit motivačně do výuky s tím, že dá prostor žákům se kreativně vyjádřit k jakémukoliv tématu v rámci výuky.


Nácvik řešení problémových situací. Typické situace. Vhodné intervenční zásahy.
Základní principy únikových reakcí a jak s nimi pracovat.
Porozumění příčinám náročného chování.
Jak získat důvěru dlouhodobě stresovaného dítěte?

Jak vyvést dítě z afektovaného chování?
Jak pracovat s rodiči a citlivě je informovat?
Jak navázat kooperující vztah s pečujícími osobami?

Příklad a elementární nácvik krizové intervence. Zákonitosti, metody, příklady.


Jaké sociální sítě teď frčí a proč?
Jaký informační kontext dětem dodávají?
Jaký obsah děti konzumují a jaký to vytváří jejich mindset?
Co je podstatou humoru na jednotlivých sociálních sítích?
Máme důvod se bát?

V průběhu semináře nás mladý, aktivní uživatel seznámí se specifiky jednotlivých "socek". 
Pochopíme, co je na jednotlivých sítích "sexy" a jak různé "koření" dětem do života přináší. Pochopíme, co v tomto kontextu znamená "zlý sluha, dobrý pán"


Proč je nebo není dobré sdílení myšlenek, zážitků a dalších informací na sociálních sítích?
Co vše zahrnuje virtuální identita?
Na co děti "z moci úřední" upozornit a jakým způsobem tak, aby informace skutečně přijaly jako relevantní?

Společně si vysvětlíme pojmy:
kyberšikana
sexting
kybergooming
kyberstalking
Sestavíme také pro děti infografiku bezpečného chování na sociálních sítích.


Jak účinně podpořit a motivovat žáky vyšších ročníků při vstupu na pracovní trh?
Jsme ochotní přijmout fakt, že životopis je přežitý formát?
Které komunikační kanály zaměstnavatelé u mladých lidí akceptují? 
Je ještě trendy e-mail?

Formy zaměstnaneckých poměrů a jejich dopady: DPP, DPČ, ŽL ...
Pohovorovací otázky a fungující odpovědi na ně
Jak se představit bez životopisu?
Má motivační dopis ještě nějaké odůvodnění?
Sociální sítě a jejich role v osobním PR


Máte rádi svůj hlas?
Chcete, aby byl stále pružný, zdravý a znělý?
Používáte hlas často a občas cítíte únavu?
Nebo naopak nevíte, jak s hlasem pracovat, aby zazářil?
Točíte videa a chcete, aby v nich Váš hlas zněl přirozeně a volně?

Chcete umět pečovat o svůj hlas tak, aby dobře fungoval?

Modul určen pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky ZUŠ, ZŠ, MŠ, ŠD, DDM a pro všechny, kterým na jejich hlasu záleží 


VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
O CEMBALE / STARÉ HUDBĚ
Čím se liší technika hry na klavír a cembalo?
Moderní cembalové školy
Ozdoby barokní doby, aneb jak zdobit s radostí a noblesou

Základy barokních tanců
Ladění pro každého
Basso continuo pro korepetitory
Interpretační kurzy pro děti
Cembalový koncert


Naučte své žáky hudebně myslet a vyjadřovat se.
Vítejte ve světě konceptů, kde neexistuje jedna správná odpověď ...
Seznamte se s hudebními nástroji všedního dne, využijte dětskou všímavost ...
Jak použít tělo jako součást nástroje?

Hudební hry - hudební paměť, reakce, dialog, příběh apod.
Pop music renesance a dneška ...
Ozdoby - inspirace k vlastní tvorbě (diminuce)
Výroba vlastních nástrojů, pohybové stereotypy ve hře.


Myšlení každého z nás ovlivňují Sabotéři skrytí v naší mysli. Jak nás ovlivňuje SOUDCE, jak pomáhá MUDRC?
Jakým mechanismem vzniká optimistický nebo pesimistický náhled na situace?

Pochopení tohoto principu pomůže nejen přijmout sám sebe, ale i nahlížet na chování druhých lidí jiným úhlem. 
Znalosti tohoto typu podporují psychické zdraví lidí v podporujících profesích.


Jak to, že na některé učitele vzpomínáme a jiná jména si nevybavíme ani po pár letech?
Čím můžeme podpořit, aby právě naše pedagogické působení bylo nezapomenutelné a v dobrém stále zmiňované?

K čemu si dělat zdravé PR a jak?
Vedete projekty? Čerpáte granty nebo dotace? Dobré PR vlastní práce jednoznačně slouží k doložení publicity.
Workshop vede MKT manažerka se zkušenostmi z médií.


Bolí Vás pořád záda, ačkoli jste obešli už všechny lékaře a rehabilitace?
Cítíte se unavenínevýkonní, byť vyšetření jsou v pořádku?
Trápí vás bolesti břicha, obtížné polykání, bušení srdce, či vnitřní chvění, a nikdo vám to nevěří?

jak k nám tělem promlouvá unavená duše a co s tím?
V rámci vzdělávacího modulu Vás renomovaná lékařka naučí porozumět signálům vašeho těla, zacházet s jednotlivými emocemistresem a povíme si, co s tím, aby nám bylo dobře


Pozn. Toto téma je možné absolvovat výhradně v rámci vzdělávacího víkendu

Jak modulovat hlas do neodolatelné čistoty, která žáky uhrane?
Jak se vyhnout přeptávání na to, co jste už přece jednou řekli? Víte, co se stane, když trošku změníte posazení, dynamiku nebo melodii hlasu?

Cvičné improvizování v řeči je způsob, jak si obohatit slovní zásobu a mluvní pohotovost. Na cvičeních, která se mohou zdát hrou, se připravujete na mluvní „kolbiště“.


Pozn. Toto téma je možné absolvovat výhradně v rámci vzdělávacího víkendu

Teambuildingovou aktivitu coby inspiraci pro práci s kolektivem i upevnění své role v týmu připravujeme formou "offline" treku v přírodě. Aktivním pohybem rozproudíme myšlení, otevřeme nové perspektivy.
Budete se učit řešit přesně ty situace, které potřebujete.

 

Workshop vedou zkušení lektoři a průvodci osobního rozvoje, kteří dovedou podpořit rozvoj spolupráce a vztahů mezi účastníky.
Díky interaktivnímu, živému, outdoorovému a tréninkovému modulu poznáte sebe a svoje kolegy úplně jinak, než ve sborovně. 


Co je mediace a jakým způsobem ji lze využít na škole?
Chcete vědět, jaké kompetence by měl mediátor mít?  
Co vše je součástí mediačního procesu?
Kdy je vhodné vstoupit do konfliktu a jakým způsobem?

Jak se připravit na mediaci z pozice mediátora a účastníka sporu? 
Co jsou 3P mediace a jaké formáty lze využít?
Zároveň se dozvíte, jaké situace jsou nevhodné pro mediaci a případné pasti pro mediátora.


Co je syndrom vyhoření?
Jak si dát pozor na stresory ve školství?
Varovné signály - paniky a úzkosti
Příčiny, projevy, somatizace, důsledky.
Relaxační techniky a podpůrné strategie osobní rovnovnáhy

V průběhu workshopu si u sebe zkusíme detekovat, zda nejsme potenciální adepti daného syndromu, který postihuje až pětinu pracovníků ve školství.
Připomeneme si principy sebepéče a metody asertivního odstupu.


Předávání znalostí, zkušeností a dalších mouder v sobě nese prvky klasického prodejního rozhovoru. A cože? Že je pro nás, pedagogy, slovo "prodej" přízemní až dehonestující naši bohulibou činnost odkazu Jana Ámose? Ale kdeže ...

Formou interaktivního workshopu se seznámíme s technikami, jak nabídnout žákům a studentům informace tak, že za ně budou vděční a budou je vnímat jako přínos.
Informace využijeme i v civilním životě 😉


Jak zvýšit šance na úspěšné dorozumění? Jak posílit vlastní pohodu a čerpat z ní při komunikaci?

Představíme si způsob komunikace podporující přirozenou potřebu lidí spolupracovat a dohodnout se. 

Naučíme se, jak zvýšit své pocity vyrovnanostiklidu jako zdroje úspěšné komunikace.


Jak posílit svou autoritu obecně i směrem k jednotlivcům? Jak zajistit, abyste se cítili silní a okolí vás tak vnímalo? Naučíte se jednoduše pracovat se stresem, strachem, pochybnostmi a nepříjemnými emocemi tak, aby přestaly podrývat vaši autoritu.

 Natrénujete praktický postup, který vám přinese klid, vyrovnanost a respekt okolí.

Připravujeme ...

Připravujeme ...

Dále připravujeme:

  • TECHNIKA HROU aneb hračky do výuky patří
  • WELLBEING aneb zdravě se rozmazlovati je doporučeno
  • GENDROVÉ TRANZICE aneb citlivé souvislosti změny pohlaví u dětí

TÉMATA

Aktivně vyhledáváme témata podporující zvýšení pracovního komfortu pedagogických pracovníků při výkonu jejich profese.

LEKTOŘI

Budujeme živé sociální sítě, lektory prověřujeme, známe jejich práci, hodnoty, osobnostní přesah.

ORGANIZACE

Pro školy připravujeme celý záběr organizace. Od vzdělávání přes ubytování
a stravování až po výdej certifikátů.