Učitelé učitelům

aneb 

jak si to ve škole užít s kolegy, žáky, rodiči a sami se sebou.

Připravujeme vzdělávácí programy pro školy. 
Aktuálně prioritně v souladu s OP Jan Amos Komenský.

TÉMATA

Nabízená témata podporují zvýšení pracovního komfortu pedagogických pracovníků při výkonu jejich profese.

LEKTOŘI

Budujeme živé sociální sítě, lektory prověřujeme, známe jejich práci, hodnoty, osobnostní přesah.

ORGANIZACE

Pro školy připravujeme celý záběr organizace. Od vzdělávání přes ubytování
a stravování až po výdej certifikátů.