Což takhle se zase do práce upřímně těšit?

Ráno vstávat s radostí, že se můžu realizovat, že pracuji ve skvělém týmu, že máme výsledky, že můj účet se má dobře, že je kde utratit stravenky, že se cítím být cool!

Jsme headhunterská agentura networkingového typu. Specializujeme se na pracovní pozice vyžadující
hlavně strojírenské vzdělání.

Naši pozornost soustřeďujeme především na péči o 2 profese

Netříštíme pozornost a nehrajeme si na vševědy. Děláme to, co umíme nejlépe.

HEADHUNTING

Aktivně vyhledáváme odborníky ze strojírenství, pro které máme jen slova obdivu.

Zjišťujeme talenty, prohledáváme pracovní trh, abychom objevili ty správné superheroes.
Odborníky a mistry svých profesí. 

A proč?
Protože to není jednoduché.
Protože nás těší výzvy, jejichž odměnou jsou pro nás báječní lidé s nevšedním know-how. 
Protože v této práci můžeme být a zůstat slušnými lidmi.
Protože díky této aktivitě hrajeme hru s výsledkem
win (zaměstnavatel) x win (zaměstnanec) x win (my)

NETWORKING

Budujeme živé sociální sítě, seznamujeme se, navazujeme přátelství. Ne vždy s cílem řešit konkrétní pozici tady a teď. 

Nabízíme spolupráci pro dobu, kdy budeme mít snovou nabídku.
Pro čas, kdy budeme moct propojit ty správné s těmi správnými. 

A proč?
Protože je pro nás důležitý respekt ke skutečným potřebám, motivacím a nejen pracovním cílům našich kontaktů. A to je víc, než je napsáno v životopise. Proto hovoříme s mnoha lidmi a dáváme jim všanc naši podporu. 

Protože lidé jsou pro nás víc než jen životopis v PDF nebo profil na sociální síti.

TECHNIKA

Specializujeme se na takové pozice, pro jejichž výkon je potřeba technické vzdělání.

Obvykle strojírenské nebo elektrotechnické. 

A proč?
Protože to je ta pravá machrovina dnešních dní.

Obdivujeme borce a borkyně, kterým to myslí v souvislostech a věříme jim, že při troše volného času pravděpodobně dokáží sestrojit z krabičky sirek ponorku. 

Vážíme si lidí, kteří investovali potenciál svých mozkových buněk do toho, abychom my ostatní mohli prožívat den po dni snazší a pohodlnější život. Namísto osedlávání koní nebo máchání prádla v řece.

Jsi náš člověk?

 1. Pojď se s námi znát!
 2. Nahoď svou vizi, jak by měla vypadat tvá práce snů.
 3. A spolehni se, že až takovou potkáme, budeš první, kdo se o ní dozví.

A jen tak ještě podpultíkové info: téměř nevyužíváme inzerci.
Čiliže mnoho příležitostí držíme pod pokličkou jen pro naše kontakty 😉
Staň se taky naším kontaktem 😉

 • Zajímáme se o lidi. Uchazeč o práci pro nás je představitelem svého originálního Životo-PISU.
 • Aktivně pracovní uplatnění v rámci možností našim uchazečům hledáme, a to na míru.
 • Vždy s uchazečem o práci pečlivě konzultujeme jeho potřeby, přání, zvyklostisouvislosti.
 • Označení "personální" (agentura) pro nás znamená lidská, pečující,  podporující, rozvíjející, vzdělávající.
 • Přinášíme důkazy, příklady a cesty jak objevit hustě dobrou práci i jinak než jen přes známé.
 • Spolupracujeme s firmami, které vnímají své lidi férově a pro něž nese termín "lidské zdroje" skutečný obsah.
 • Při zjišťování možností na trhu práce zajišťujeme pro své klienty bezpečí, pohodlí a v prvním kontaktu též anonymitu.
 • Propojujeme, doporučujeme, hledáme, upozorňujeme na nevšední, chválíme ...