Workshopy, semináře a přednášky "TVÁŘÍ V TVÁŘ" na níže uvedená témata (a mnohá další)

Zaujalo Vás některé z témat? Ozvěte se nám, spojíme se s Vámi a doplníme všechny další informace.

Lektorovaná témata - nabídka offlinovek do škol

Vzdělávání směrem
k dětem a mladistvým

 • Pedagogicky náročné dítě v kolektivu
 • Inkluze v zájmovém vzdělávání
 • Náročné chování a prožívání, krizová intervence
 • Rozvoj kognitivních vlastností dětí
 • Závislostní chování dětí a mladistvých
 • Podnětné učení
 • Profesně "pravou"
 • Žákovská portfolia
 • Aby mozek při učení nebolel
 • Modifikace výuky 
 • Individualizace výuky
 • Psychosomatika dětí
 • První pomoc dětem
 • Vztahy ve třídě

Pedagogické a didaktické dovednosti

 • Přirozená autorita
 • Dynamika skupiny
 • PR pedagogiky
 • Učitel je zkrátka obchodník
 • Formativní hodnocení
 • Skupinové a kooperativní vyučování
 • Práce se třídou
 • Motivace a motivátory
 • Strategie řízení výuky
 • Metody aktivního učení
 • Projekty a projektové vyučování
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Globální výchova
 • Improvizace ve venkovním prostředí
 • Lektorské dovednosti
 • Moderní metody k udržení pozornosti 
 • Interaktivní výuka
 • Role učitele ve 21. století

Osobní rozvoj
a komunikace

 • Nenásilná komunikace
 • Náročný rodič
 • Relaxace a meditace
 • Pohyb a wellbeing
 • Syndrom vyhoření
 • Emoční inteligence
 • Sabotéři naší mysli
 • Osobní talenty
 • Práce se stresem
 • Zpětná vazba
 • Sebekoučování
 • Základní komunikační strategie
 • Work-life balance
 • Já a moje životní role
 • Psychosomatika a co s ní
 • Empatie, naslouchání a ovlivňování
 • Sebereflexe a vnitřní zdroje
 • Posilování psychické odolnosti

Leadership,
vedení lidí a týmů

 • Komunikace se týmem
 • Týmová spolupráce a budování vztahů ve třídě
 • Efektivní komunikace s rodiči
 • Leadership, vedení týmů
 • Manažerské dovednosti (žáků, studentů)
 • Manažerská komunikace ve školství

Společensky odpovědná  témata

 • Hlas jako nástroj a jak ho šetřit
 • Mediální gramotnost
 • 9x sociální síť
 • Umělá inteligence
 • Gender v prostředí školy

Kreativní kurzy,
umělecký rozvoj

 • Umění recyklace a upcyklace
 • Fotografujeme pro žáky 
 • Ruční tvorba - filcové květiny
 • Společenská přáníčka - kraft

Jaké jsou role v týmu a k čemu je dobré vědět, v čem spočívá právě ta naše?
Jak funguje cyklus předávání kompetencí a co za kompetence doopravdy považujeme?
Jsou některé týmové role výhodnější než jiné?

Společně si vyzkoušíme modelovou práci v týmu a pojmenujeme silné a slabé stránky jednotlivých rolí. Pracovat budeme tak, abychom získané zkušenosti a znalosti mohli uplatnit na práci s třídou, skupinou a školním kolektivem obecně.


Nácvik řešení problémových situací. Typické situace. Vhodné intervenční zásahy.
Základní principy únikových reakcí a jak s nimi pracovat.
Porozumění příčinám náročného chování.
Jak získat důvěru dlouhodobě stresovaného dítěte?

Jak vyvést dítě z afektovaného chování?
Jak pracovat s rodiči a citlivě je informovat?
Jak navázat kooperující vztah s pečujícími osobami?

Příklad a elementární nácvik krizové intervence. Zákonitosti, metody, příklady.


Jaké sociální sítě teď frčí a proč?
Jaký informační kontext dětem dodávají?
Jaký obsah děti konzumují a jaký to vytváří jejich mindset?
Co je podstatou humoru na jednotlivých sociálních sítích?
Máme důvod se bát?

V průběhu semináře nás mladý, aktivní uživatel seznámí se specifiky jednotlivých "socek". 
Pochopíme, co je na jednotlivých sítích "sexy" a jak různé "koření" dětem do života přináší. Pochopíme, co v tomto kontextu znamená "zlý sluha, dobrý pán"


Proč je nebo není dobré sdílení myšlenek, zážitků a dalších informací na sociálních sítích?
Co vše zahrnuje virtuální identita?
Na co děti "z moci úřední" upozornit a jakým způsobem tak, aby informace skutečně přijaly jako relevantní?

Společně si vysvětlíme pojmy:
kyberšikana
sexting
kybergooming
kyberstalking
Sestavíme také pro děti infografiku bezpečného chování na sociálních sítích.


Proč je nebo není dobré sdílení myšlenek, zážitků a dalších informací na sociálních sítích?
Co vše zahrnuje virtuální identita?
Na co děti "z moci úřední" upozornit a jakým způsobem tak, aby informace skutečně přijaly jako relevantní?

Společně si vysvětlíme pojmy:
kyberšikana
sexting
kybergooming
kyberstalking
Sestavíme také pro děti infografiku bezpečného chování na sociálních sítích.


Jak účinně podpořit a motivovat žáky vyšších ročníků při vstupu na pracovní trh?
Jsme ochotní přijmout fakt, že životopis je přežitý formát?
Které komunikační kanály zaměstnavatelé u mladých lidí akceptují? 
Je ještě trendy e-mail?

Formy zaměstnaneckých poměrů a jejich dopady: DPP, DPČ, ŽL ...
Pohovorovací otázky a fungující odpovědi na ně
Jak se představit bez životopisu?
Má motivační dopis ještě nějaké odůvodnění?
Sociální sítě a jejich role v osobním PR


Máte rádi svůj hlas?
Chcete, aby byl stále pružný, zdravý a znělý?
Používáte hlas často a občas cítíte únavu?
Nebo naopak nevíte, jak s hlasem pracovat, aby zazářil?
Točíte videa a chcete, aby v nich Váš hlas zněl přirozeně a volně?

Chcete umět pečovat o svůj hlas tak, aby dobře fungoval?

Modul určen pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky ZUŠ, ZŠ, MŠ, ŠD, DDM a pro všechny, kterým na jejich hlasu záleží 


VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
O CEMBALE / STARÉ HUDBĚ
Čím se liší technika hry na klavír a cembalo?
Moderní cembalové školy
Ozdoby barokní doby, aneb jak zdobit s radostí a noblesou

Základy barokních tanců
Ladění pro každého
Basso continuo pro korepetitory
Interpretační kurzy pro děti
Cembalový koncert


Naučte své žáky hudebně myslet a vyjadřovat se.
Vítejte ve světě konceptů, kde neexistuje jedna správná odpověď ...
Seznamte se s hudebními nástroji všedního dne, využijte dětskou všímavost ...
Jak použít tělo jako součást nástroje?

Hudební hry - hudební paměť, reakce, dialog, příběh apod.
Pop music renesance a dneška ...
Ozdoby - inspirace k vlastní tvorbě (diminuce)
Výroba vlastních nástrojů, pohybové stereotypy ve hře.


Jak to, že na některé učitele vzpomínáme a jiná jména si nevybavíme ani po pár letech?
Čím můžeme podpořit, aby právě naše pedagogické působení bylo nezapomenutelné a v dobrém stále zmiňované?

K čemu si dělat zdravé PR a jak?
Vedete projekty? Čerpáte granty nebo dotace? Dobré PR vlastní práce jednoznačně slouží k doložení publicity.
Workshop vede MKT manažerka se zkušenostmi z médií.


Předávání znalostí, zkušeností a dalších mouder v sobě nese prvky klasického prodejního rozhovoru. A cože? Že je pro nás, pedagogy, slovo "prodej" přízemní až dehonestující naši bohulibou činnost odkazu Jana Ámose? Ale kdeže ...

Formou interaktivního workshopu se seznámíme s technikami, jak nabídnout žákům a studentům informace tak, že za ně budou vděční a budou je vnímat jako přínos.
Informace využijeme i v civilním životě 😉


Jak posílit svou autoritu obecně i směrem k jednotlivcům? Jak zajistit, abyste se cítili silní a okolí vás tak vnímalo? Naučíte se jednoduše pracovat se stresem, strachem, pochybnostmi a nepříjemnými emocemi tak, aby přestaly podrývat vaši autoritu.

 Natrénujete praktický postup, který vám přinese klid, vyrovnanost a respekt okolí.


Ekologicky laděný blok zaměřený na možnosti recyklace a upcyklace.
Vzdělávací panel zahrnuje teoretickou část představující současné ekologické trendy ... a praktickou část, která spočívá v relaxační práci s plasty

Lektoři nabídnou arteterapeutickou techniku s ekologickým přesahem, kterou lze zařadit motivačně do výuky s tím, že dá prostor žákům se kreativně vyjádřit k jakémukoliv tématu v rámci výuky.

Nenašli jste tu téma vám k potěšení duše?

Ozvěte se nám s poptávkou - zapátráme v naší lektorské databázi a zkusíme vás překvapit ...