Workshopy, semináře a přednášky "TVÁŘÍ V TVÁŘ" na níže uvedená témata (a mnohá další)

Zaujalo Vás některé z témat? Ozvěte se nám, spojíme se s Vámi a doplníme všechny další informace.

Lektorovaná témata - nabídka offlinovek do škol

Představte si rodiče, který ví vše a je vždy připraven se vyjádřit, vymezit a bezhlavě se bít za svůj názor i své potomstvo

Nebo jen přichází dožaduje se do detailu všech podrobností ohledně vzdělávání svého dítěte. Nesouhlasí s tím, jak je přistupováno k polední pauze, hodnocení nebo výuce obecně. 

Jak s elegancí ustát a přetavit v přátelství situace, které na první pohled budí spíše vášně?

Zkušený lektor představí techniky práce s námitkou, agresí a nabídne způsoby jejího zpracování a dotažení komunikace do smírné, vstřícné spolupráce.


Anotaci připravujeme

...

...

...

Anotaci připravujeme

...

...

...


Vztahy ve školním kolektivu jsou podstatnou okolností, která dětem i pedagogům usnadňuje (nebo komplikuje) vzdělávací proces.

Stejně tak, jako olympiádu vyhrávají týmy se zdravými vztahy a respektem mezi hráči, tak i přijímání informací a jejich ukotvení je přímo úměrné kvalitě školního týmu.

Workshop nabídne techniku, která na v prvním plánu pracuje na rozvoji intelektových dovedností, většinově však kultivuje vztahy mezi dětmi, nabízí prostor pro respektování druhých, nehodnotí, podporuje kreativitu a osobitost. A to vše s využitím dobře kladených otázek a díky kvalifikovanému přístupu pedagoga. 


Jak zaujmoutudržet ve flow skupinu dětí, kde každý jede jiným tempem a využívá dost jinak svou energii?

Workshop formou sdílení dobré praxe nabídne nápady, jak efektivně zvládnout náročné situace, které na kroužku zažíváte. Pochopíte základní příčiny a dynamiku rozvoje problémového chování. 

Probereme jaké jsou Vaše možnosti, když se chování dítěte jeví jako neúnosné nebo nezvladatelné - jak zajistit bezpečí sobě i všem dětem a jak to všechno komunikovat
s rodiči.

Budeme sdílet Vaše osobní zkušenosti a kazuistiky tak, abyste si odnesli konkrétní řešení situací, s nimiž se potkáváte. 


Co ve skutečnosti je podnětné učení?
Jak přispívat k jeho realizaci?
Jaké zásadní "drobnosti" vedou k velkým výsledkům?
Jak ovlivňuje podnětné prostředí úspěšnou inkluzi a práci s žáky se specifickými potřebami?

Budeme se zabývat využitím mechanismu spontánní hry ve výuce.
Řekneme si, jak v běžné praxi integrovat do výuky tématické koutky, podpořit spontánní, kreativní hru i mimo třídu?
Nasdílíme zkušenosti s vytvářením nekompetitivního prostředí.


VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Se svými talenty jste se už narodili?
Osobnost 3letého dítěte je v podstatě
totožná s člověkem?
Dozvíte se, které talenty vám dávají energii, radost a chcete se v nich zlepšovat. A které vám energii berou, nebaví vás, nechcete se jimi zabývat a odkládáte je.

Pro váš další úspěch budete po workshopu vědět, zda máte silné talenty zvládnuté (máte je pod kontrolou a pomáhají vám) nebo nezvládnuté (nemáte je pod kontrolou a škodí vám).
Také jaká skupina talentů převažuje ve vašem běžném fungování.


Co je syndrom vyhoření?
Jak si dát pozor na stresory ve školství?
Varovné signály - paniky a úzkosti
Příčiny, projevy, somatizace, důsledky.
Relaxační techniky a podpůrné strategie osobní rovnovnáhy

V průběhu workshopu si u sebe zkusíme detekovat, zda nejsme potenciální adepti daného syndromu, který postihuje až pětinu pracovníků ve školství.
Připomeneme si principy sebepéče a metody asertivního odstupu.


Myšlení každého z nás ovlivňují Sabotéři skrytí v naší mysli. Jak nás ovlivňuje SOUDCE, jak pomáhá MUDRC?
Jakým mechanismem vzniká optimistický nebo pesimistický náhled na situace?

Pochopení tohoto principu pomůže nejen přijmout sám sebe, ale i nahlížet na chování druhých lidí jiným úhlem. 
Znalosti tohoto typu podporují psychické zdraví lidí v podporujících profesích.


Jak vést vnitřní hovor tak, abychom se dokázali stabilizovat nejen v emočně náročných životních situacích?
Téma představuje prinipy konstruktivního, motivujícího a sebepoznávajícího rozhovoru fungujího i ve vnitřním dialogu, který vedeme sami se sebou. 

Tento systém dotazování pomůže zachovat “chladnou hlavu” při náročných situacích, rychle se zorientovat a najít to podstatné k řešení. Využitelné v rámci kontaktu s dětmi i s námi samými.


Jak pracovat se zpětnou vazbou jako s nástrojem růstu? Společně se naučíme, jak ji smysluplně dávat a také, jak ji přijímat i od lidí, kteří ji dávat neumí. 
Pro pedagogy přínosné v kontaktu s rodiči, s žáky i kolegy

Umění dávat dobře zpětnou vazbu velmi zlepší motivaci žáků a vzájemné vztahy. Umění přijímat zpětnou vazbu (bez ohledu na to, v jaké formě ji dostáváme) nám velmi zlepší pracovní prostředí i naši vlastní chuť a motivaci do práce.


Jaké komunikační mechanismy umožní týmu, aby to jednotlivým členům vzájemně pěkně "ladilo"?
Fungující tým zvládá vzájemnou podporu, pracuje efektivně, jednotliví členové se cítí přijatí a oceňovaní.

Co skutečně znamená "otevřená komunikace"? Jak poznat neformálního leadera týmu a dát mu zdravý prostor?
Znají všichni skutečný cíl své práce?
Co je to "skryťák a co s ním, máme-li ho v týmu? A mnoho dalšího ...


Jak zvýšit šance na úspěšné dorozumění? Jak posílit vlastní pohodu a čerpat z ní při komunikaci?

Představíme si způsob komunikace podporující přirozenou potřebu lidí spolupracovat a dohodnout se. 

Naučíme se, jak zvýšit své pocity vyrovnanostiklidu jako zdroje úspěšné komunikace.


Jaké jsou role v týmu a k čemu je dobré vědět, v čem spočívá právě ta naše?
Jak funguje cyklus předávání kompetencí a co za kompetence doopravdy považujeme?
Jsou některé týmové role výhodnější než jiné?

Společně si vyzkoušíme modelovou práci v týmu a pojmenujeme silné a slabé stránky jednotlivých rolí. Pracovat budeme tak, abychom získané zkušenosti a znalosti mohli uplatnit na práci s třídou, skupinou a školním kolektivem obecně.


Nácvik řešení problémových situací. Typické situace. Vhodné intervenční zásahy.
Základní principy únikových reakcí a jak s nimi pracovat.
Porozumění příčinám náročného chování.
Jak získat důvěru dlouhodobě stresovaného dítěte?

Jak vyvést dítě z afektovaného chování?
Jak pracovat s rodiči a citlivě je informovat?
Jak navázat kooperující vztah s pečujícími osobami?

Příklad a elementární nácvik krizové intervence. Zákonitosti, metody, příklady.


Jaké sociální sítě teď frčí a proč?
Jaký informační kontext dětem dodávají?
Jaký obsah děti konzumují a jaký to vytváří jejich mindset?
Co je podstatou humoru na jednotlivých sociálních sítích?
Máme důvod se bát?

V průběhu semináře nás mladý, aktivní uživatel seznámí se specifiky jednotlivých "socek". 
Pochopíme, co je na jednotlivých sítích "sexy" a jak různé "koření" dětem do života přináší. Pochopíme, co v tomto kontextu znamená "zlý sluha, dobrý pán"


Proč je nebo není dobré sdílení myšlenek, zážitků a dalších informací na sociálních sítích?
Co vše zahrnuje virtuální identita?
Na co děti "z moci úřední" upozornit a jakým způsobem tak, aby informace skutečně přijaly jako relevantní?

Společně si vysvětlíme pojmy:
kyberšikana
sexting
kybergooming
kyberstalking
Sestavíme také pro děti infografiku bezpečného chování na sociálních sítích.


Proč je nebo není dobré sdílení myšlenek, zážitků a dalších informací na sociálních sítích?
Co vše zahrnuje virtuální identita?
Na co děti "z moci úřední" upozornit a jakým způsobem tak, aby informace skutečně přijaly jako relevantní?

Společně si vysvětlíme pojmy:
kyberšikana
sexting
kybergooming
kyberstalking
Sestavíme také pro děti infografiku bezpečného chování na sociálních sítích.


Jak účinně podpořit a motivovat žáky vyšších ročníků při vstupu na pracovní trh?
Jsme ochotní přijmout fakt, že životopis je přežitý formát?
Které komunikační kanály zaměstnavatelé u mladých lidí akceptují? 
Je ještě trendy e-mail?

Formy zaměstnaneckých poměrů a jejich dopady: DPP, DPČ, ŽL ...
Pohovorovací otázky a fungující odpovědi na ně
Jak se představit bez životopisu?
Má motivační dopis ještě nějaké odůvodnění?
Sociální sítě a jejich role v osobním PR


Máte rádi svůj hlas?
Chcete, aby byl stále pružný, zdravý a znělý?
Používáte hlas často a občas cítíte únavu?
Nebo naopak nevíte, jak s hlasem pracovat, aby zazářil?
Točíte videa a chcete, aby v nich Váš hlas zněl přirozeně a volně?

Chcete umět pečovat o svůj hlas tak, aby dobře fungoval?

Modul určen pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky ZUŠ, ZŠ, MŠ, ŠD, DDM a pro všechny, kterým na jejich hlasu záleží 


VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
O CEMBALE / STARÉ HUDBĚ
Čím se liší technika hry na klavír a cembalo?
Moderní cembalové školy
Ozdoby barokní doby, aneb jak zdobit s radostí a noblesou

Základy barokních tanců
Ladění pro každého
Basso continuo pro korepetitory
Interpretační kurzy pro děti
Cembalový koncert


Naučte své žáky hudebně myslet a vyjadřovat se.
Vítejte ve světě konceptů, kde neexistuje jedna správná odpověď ...
Seznamte se s hudebními nástroji všedního dne, využijte dětskou všímavost ...
Jak použít tělo jako součást nástroje?

Hudební hry - hudební paměť, reakce, dialog, příběh apod.
Pop music renesance a dneška ...
Ozdoby - inspirace k vlastní tvorbě (diminuce)
Výroba vlastních nástrojů, pohybové stereotypy ve hře.


Jak to, že na některé učitele vzpomínáme a jiná jména si nevybavíme ani po pár letech?
Čím můžeme podpořit, aby právě naše pedagogické působení bylo nezapomenutelné a v dobrém stále zmiňované?

K čemu si dělat zdravé PR a jak?
Vedete projekty? Čerpáte granty nebo dotace? Dobré PR vlastní práce jednoznačně slouží k doložení publicity.
Workshop vede MKT manažerka se zkušenostmi z médií.


Předávání znalostí, zkušeností a dalších mouder v sobě nese prvky klasického prodejního rozhovoru. A cože? Že je pro nás, pedagogy, slovo "prodej" přízemní až dehonestující naši bohulibou činnost odkazu Jana Ámose? Ale kdeže ...

Formou interaktivního workshopu se seznámíme s technikami, jak nabídnout žákům a studentům informace tak, že za ně budou vděční a budou je vnímat jako přínos.
Informace využijeme i v civilním životě 😉


Jak posílit svou autoritu obecně i směrem k jednotlivcům? Jak zajistit, abyste se cítili silní a okolí vás tak vnímalo? Naučíte se jednoduše pracovat se stresem, strachem, pochybnostmi a nepříjemnými emocemi tak, aby přestaly podrývat vaši autoritu.

 Natrénujete praktický postup, který vám přinese klid, vyrovnanost a respekt okolí.


Ekologicky laděný blok zaměřený na možnosti recyklace a upcyklace.
Vzdělávací panel zahrnuje teoretickou část představující současné ekologické trendy ... a praktickou část, která spočívá v relaxační práci s plasty

Lektoři nabídnou arteterapeutickou techniku s ekologickým přesahem, kterou lze zařadit motivačně do výuky s tím, že dá prostor žákům se kreativně vyjádřit k jakémukoliv tématu v rámci výuky.

Nenašli jste tu téma vám k potěšení duše?

Ozvěte se nám s poptávkou - zapátráme v naší lektorské databázi a zkusíme vás překvapit ...